A continuació li donem resposta, a preguntes freqüents que ens realitzen els nostres clients.

Per poder calcular el preu de l'assegurança del cotxe i fer la contractació necessitarem:

  • Del vehícle: permis de circulació i fitxa tècnica del vehícle
  • Del titular: DNI y dades bancàries SEPA per domiciliar el pagament
  • Del conductor: carnet de conduir

NO

 

Les hipoteques per Llei, han d'anar recolzades per una assegurança de la llar, però en cap cas una entitat bancària et pot obligar a contractar-la amb ells, únicament s'han de posar com a beneficiaris de les garanties.

Les assegurances de vida són recomanables per garantir el capital pendent dels préstecs hipotecaris, en cap cas són un requeriment legal, ni és obligatori tampoc contractar-les amb el banc.

No us deixo coaccionar, davant l'amenaça o el xantatge acudiu a Consum i poseu els fets en coneixement de l'autoritat.

La Llei de contractes d'assegurança modificada recentment, estipula que cal un preavís d'un mínim de 30 dies del venciment de la pòlissa, per tal d'anular-la o modificar els continguts de la mateixa